Vrouwenkring

Van Harte Welkom!

D.V. de eerste dinsdag van de maand komen wij als vrouwen van de gemeente samen om een Bijbelstudie te behandelen en te bespreken. Deze groep vrouwen bestaat zowel uit leden, als ook gastleden en vrienden van de gemeente. Het is waardevol om samen de Bijbelstudies te doen waarin oudere en jongere vrouwen samen het Woord van onze God mogen onderzoeken en elkaar te onderwijzen, tot groei en opbouw van ons geloof.

Wij gebruiken hiervoor een speciale uitgave, het magazine Vrouw tot Vrouw van de Hervormde Vrouwenbond. Een magazine met 11 Bijbelstudies die wij in een jaar tijd behandelen. We starten de eerste dinsdag van september met de inleidende Bijbelstudie en daarna behandelen wij elke maand één studie. De laatste studie is dan in de maand juli. De maand augustus valt midden in de vakantie dus slaan we één keer in het jaar over. We starten in september dan weer met de nieuwe Bijbelstudie.

Dit seizoen behandelen we 11 Bijbelstudies n.a.v. het Bijbelboek Openbaringen, geschreven door Ds. M.K. de Wilde uit Nunspeet. Zoals de Ds. in het magazine noemt mogen we Openbaring vooral ontvangen als een geschenk van de Heere God. Daarbij moeten we bedenken dat Openbaring niet
alleen over de toekomst gaat, maar ook en zelfs vooral over de tijd waarin we nu leven, de eindtijd. Openbaring wil ons leren om vanuit God, Zijn plan en Zijn werk in Zijn Zoon de Heere Jezus, naar ons leven en de wereld te kijken. Laten we daar ook om bidden en zo willen wij ook biddend, onderzoekend de Bijbelstudies behandelen en bespreken.