Liturgie: hoe verloopt een kerkdienst?

Op zondag zijn er twee diensten. De ochtenddienst begint om 10:00 uur. De middagdienst begint om 16.30 uur. Op feestdagen (1e kerstdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag) vangen de ochtenddiensten om 9:45 uur aan met zingen van een aantal liederen.

Tijdens de erediensten wordt een liturgie gevolgd die staat in de gereformeerde traditie. In de diensten worden Psalmen gezongen en daarnaast de ‘Enige gezangen’. Bij de ingang staat een tafeltje met een ‘kerkboekje’ voor kinderen, bedoeld om hen te betrekken bij de eredienst. Tijdens de diensten worden 3 collecten gehouden: twee voor de kerk en één voor de diaconie/diaconale doeleinden.

Elk jaar wordt viermaal het sacrament van het Heilig Avondmaal gehouden.

Regelmatig wordt er op zondagmorgen na de dienst koffie gedronken. Iedereen is hier van harte welkom!