Gebedskring

Iedere tweede donderdag van de maand…

komt een aantal vrouwen bijeen om samen te bidden en te danken.

Bidden is spreken met God, Bidden is een vanzelfsprekend onderdeel van veel Bijbelverhalen. Jezus bidt voor zijn leerlingen en leert hun ook om zelf te bidden, het onze Vader. Zo vinden wij het ook belangrijk dat er gebed is voor “onze” gemeente. Wij bidden voor de kerkenraad, voor de voorgangers, gemeenteleden, vervolgde kerk en onderwerpen wat er binnen en buiten de gemeente afspeelt. De kerkenraad voorziet ons van een A4 tje met gebedspunten en wij vullen dit aan met punten die wij zelf inbrengen. Op voorhand is er afgesproken dat er integer wordt omgegaan met de gebedspunten en deze niet openbaar worden gemaakt.

Gebedspunten

De samenkomst starten we met koffie en thee. Om samen tot stilte te komen, worden er enkele geestelijke liederen gezongen, waarna de gebedspunten worden verzameld en verdeeld. Vervolgens gaan we in gebed. Schriftelijk worden de gebedspunten vastgelegd en zo zien we ook de verhoringen die ontvangen zijn en danken daarvoor. Als alle gebedspunten voor de troon van de Allerhoogste zijn gebracht sluiten we af met het gezamenlijke uitspreken van het onze Vader.

Bidden doorbreekt de menselijke grenzen…

Net zoals Anne van der Bijl (oprichter Open-Doors) ooit tijdens een van zijn toespraken zei ” Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren”. En zoals in Jakobus 5 :16 staat: ”Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand”. Vanuit hetgeen waartoe de Bijbel ons oproept en leert, voelen wij ons gedreven en ervaren wij de noodzaak van de gebedsbijeenkomst.