Wie zijn wij?

De Gemeente Irene is een kleine maar gastvrije gemeente midden in de wijk de Hoven in de stad Zutphen. Onze leden komen uit Zutphen zelf, maar ook uit de omliggende regio. In alle activiteiten en samenkomsten staat het Woord van God centraal. Wij zien de wekelijkse samenkomsten als de kern van het gemeente-zijn, waarin het gaat om de ontmoeting met de Heere God en met elkaar. De Irene gemeente voelt zich verwant met de Gereformeerde Bond en  is onderdeel van de PKN. We zijn een zuster gemeente van de Eben-Haezer gemeente in Apeldoorn.