Geloven in Zutphen: christelijk platform in Zutphen en Warnsveld

Ook onze gemeente neemt deel aan dit platform, waarbij een kleine 20 kerkgenootschappen zijn aangesloten. Men komt enkele keren per jaar bij elkaar. Om beurten is een gemeente gastheer. Meestal wordt deze bijeenkomst tussen de middag gehouden, waarbij betreffende gemeente een lunch verzorgt.

Nieuwsbrief Geloven in Zutphen
Het platform geeft periodiek, meestal maandelijks, een nieuwsbrief uit genaamd, “Geloven in Zutphen”. Dit betreft een digitale nieuwsbrief die aan de scriba en andere betrokkenen van de aangesloten kerken wordt verzonden. Ook andere belangstellenden kunnen zich daarvoor opgeven. De nieuwsbrief verschijnt eveneens op Facebook.

Inhoud van de nieuwsbrief
Een webredacteur is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief en verzamelt de informatie. De nieuwsbrief bevat informatie over kerkelijke activiteiten in Zutphen en Warnsveld, en organiseert zelf ook gezamenlijke activiteiten. Ook kan gereageerd worden op het Woord voor de Week. Een stuurgroep lid schrijft wekelijks dit woord, dat via een link gelezen kan worden als de nieuwsbrief uit komt.

Agenda van het Platform
Enkele keren per jaar worden de activiteiten van de aangesloten kerkgenootschappen met elkaar afgestemd en besproken. Vanuit het platform wordt de stand van zaken betreffende kerk en vluchteling behandeld en met elkaar afgestemd. Daaronder vallen de activiteiten die in het asielzoekerscentrum worden verricht. Verder is een belangrijk onderwerp hoe we als kerken met onze boodschap relevant kunnen zijn voor de stad Zutphen.

Nadere informatie
Als u verdere informatie wilt over het platform en/of de nieuwsbrief “Geloven in Zutphen”, kunt u met de kerkenraad contact opnemen of de website bezoeken: Geloven in Zutphen – Platform van christelijke geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld