Geloven in Zutphen: christelijk platform in Zutphen en Warnsveld

Ook onze gemeente neemt deel aan dit platform, waarbij een kleine 20 kerkgenootschappen zijn aangesloten. Men komt enkele keren per jaar bij elkaar. Om beurten is een gemeente gastheer. Meestal wordt deze bijeenkomst tussen de middag gehouden, waarbij betreffende gemeente een lunch verzorgt.

Agenda van het Platform

Enkele keren per jaar worden de activiteiten van de aangesloten kerkgenootschappen met elkaar afgestemd en besproken. Vanuit het platform wordt de stand van zaken betreffende kerk en vluchteling behandeld en met elkaar afgestemd. Daaronder vallen de activiteiten die in het asielzoekerscentrum worden verricht. Verder is een belangrijk onderwerp hoe we als kerken met onze boodschap relevant kunnen zijn voor de stad Zutphen.

Nadere informatie

Als u verdere informatie wilt over het platform kunt u met de kerkenraad contact opnemen of de website bezoeken: Geloven in Zutphen – Platform van christelijke geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld