Bijbelkring (algemeen)

Met elkaar de bijbel bestuderen…

In het winterseizoen houden we op iedere derde maandag van de maand in gebouw Irene een Bijbelstudie. Bij deze Bijbelstudie is iedereen van harte welkom, ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente. De aanvang is 19.30 uur, we beginnen met een kop koffie, en de avond duurt tot 21.30 uur.

Inhoud van de avond

We behandelen gedurende een aantal avonden een bepaald Bijbelboek of Bijbelgedeelte. Zo hebben we in de afgelopen tijd het boek Romeinen helemaal behandeld, en daarvoor Nehemia, en de brieven aan de 7 gemeenten in het boek Openbaring. De avond wordt geleid door een gemeentelid die begint en afsluit met gebed. Tevens wordt er aan het begin en eind een psalm gezongen. Ook wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden voor een goed doel.

Hoe verloopt de avond?

Ongeveer een week van te voren krijgen alle leden en belangstellenden een toelichting gemaild of bezorgd met een 5-tal vragen over het te behandelen Bijbelgedeelte. Na de opening van de avond lezen we per persoon enkele verzen van het betreffende Bijbelgedeelte. Daarna bespreken we onder leiding van de voorzitter de toelichting. Tenslotte worden de vragen behandeld, en met elkaar beantwoord en besproken.

Laagdrempelig

Het doel is om met deze Bijbelstudies onze kennis van Gods Woord te vergroten. Dat doen we op een laagdrempelige wijze. Daarbij is het geen enkel probleem als mensen alleen maar willen luisteren. We willen daarbij op een heel informele wijze de vragen beantwoorden. We kunnen allen van elkaar, maar vooral van het centraal staande Woord leren.

Nadere informatie

Misschien wilt u eens een avond bij wonen. Of wilt u eerst nadere informatie. U kunt daartoe contact opnemen met de Kerkenraad. Wij stellen uw deelname zeer op prijs.