Pastoraat

Pastoraat is de herderlijke zorg voor de leden van de gemeente van Jezus Christus. Door bezoek en persoonlijk gesprek willen we meeleven met hoogte- en dieptepunten in uw of jouw leven. We zoeken naar wegen om er met geloof en Godsvertrouwen mee om te gaan. Pastoraat betekent onderling meeleven en betrokkenheid op elkaar. Pastoraat kan een initiatief zijn van ambtsdragers én gemeenteleden.

Contactpersoon:
Om in contact te komen met de predikant van onze gemeente, een ouderling of diaken, kunt u een mail sturen naar: info@hervormdzutphen.nl of telefoneren met de scriba op 06-51520105.

Voorbede of dankzegging

Voorbede, persoonlijk, voor en door de gemeente is van groot belang. Het kan ook geweldige resultaten tot gevolg hebben. Petrus werd verlost uit de gevangenis als gevolg van het gebed van de gemeente. (Handelingen 12). Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, laten we dat beseffen als we voorbede doen voor anderen. (Jakobus 5: 16). Niet alle gebeden worden zo verhoord als wij hoopten. Jezus vertelt in een gelijkenis hierover dat de hemelse Vader zeker de Heilige Geest zal geven aan hen die tot Hem bidden (Lukas 11: 5-13). Het gebed is het meest krachtigste wapen dat God ons gegeven heeft.

Gewoonlijk doen we in de ochtenddienst de voorbede en dankzegging. Elke eerste zondag van de maand doen we dat voor de ouderen en zieken uit onze gemeente, en voor hen die niet meer met ons ter kerke kunnen gaan. Verder gedenken we in onze voorbede de actuele situatie in de wereld, zoals o.a. natuurrampen, oorlogen, leed en verdriet. Maar ook onze vervolgde broeders en zusters dragen we elke zondag op in het gebed. Meestal doen we dit aan de hand van de OPENDOORS gebedskalender. “Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer wij bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” Anne van der Bijl.
Vervolgde Christenen weten hoe belangrijk het gebed is. Door te bidden krijgen ze de kracht en wijsheid op de momenten dat ze het nodig hebben. Het is ook onze roeping om voor hen te bidden en hen op te dragen voor De Troon van God.

Als gemeenteleden graag voorbede of dankzegging gedaan willen hebben door de gemeente, wordt hen gevraagd dit zelf aan te dragen bij de scriba.

Huisbezoek

Door het gehele jaar heen proberen de ouderlingen op huisbezoek te gaan. Dit bezoek is bedoeld om het contact te versterken tussen de gemeenteleden en de kerk. Verder is het bezoek ook zeker bedoeld om elkaar te bemoedigen en te vertroosten door Het Woord wat ons gegeven is in De Bijbel. Ook is het goed en belangrijk om elkaar te vertellen hoe het geloof en de persoonlijke relatie tot Christus is of welke vragen er leven of waar de kerkenraad mee zou kunnen helpen in deze vragen. Het bezoek wordt van te voren afgesproken en het is waardevol als het gehele gezin hierbij aanwezig is.

Ziekte en zorg

Met het oog op het meeleven met elkaar worden in het kerkblad, onder de rubriek “wel en wee”, de namen genoemd van gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en zorg. Zo kunnen gemeenteleden actief omzien naar elkaar. Bijvoorbeeld door een bezoekje te brengen, een telefoontje te doen of een kaartje te sturen. En bovenal deze leden op te dragen in het persoonlijke gebed. Onze predikant heeft ook de pastorale of herderlijke zorg voor de gemeente. Geef hem uw vertrouwen. Licht hem in, want hij wil samen met de ouderlingen en diakenen in tijden van ziekte en zorg met u meeleven. Dat betekent dat zij u thuis, in het ziekenhuis of elders bezoeken. Het is wel van belang dat u zelf de kerkenraad op de hoogte brengt van voorkomende gevallen.