Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is aangepaste wetgeving van toepassing met betrekking tot bescherming van persoonlijke gegevens. Deze regels zijn ook voor onze gemeente van toepassing, maar uiteraard willen we ook zelf bewust en zorgvuldig omgaan met de gegevens van gemeenteleden en allen die de gemeente bezoeken of kennismaken via de website of ons kerkblad.

Het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens geldt voor alle gemeenteleden. (Dus niet alleen voor ambtsdragers of leidinggevenden bij gemeentelijke activiteiten). Gegevens mogen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zijn de gegevens in het kerkblad alleen bedoeld voor onderling contact binnen de eigen gemeente. Voor ander gebruik dient uitdrukkelijk en bij voorkeur schriftelijk toestemming  verkregen te worden van alle personen waarvan u gegevens voor andere doeleinden wilt gebruiken.