Jongvolwassenkring

Twee keer per maand elkaar ontmoeten…

Voor de jonge mensen van de gemeente hebben we een Bijbelstudie opgericht.

Twee keer in de maand komen we samen om ons in de Bijbel te verdiepen en het praktische geloofsleven bespreekbaar te maken. Dit doen we aan de hand van een, door de groep gekozen, Bijbelstudieboekje maar ook eigen ingebrachte onderwerpen komen aanbod. Ook houden we zo nu en dan een preekbespreking onder leiding van een predikant.

Naast Bijbelstudie vinden we het ook belangrijk om oog voor elkaar te hebben. Hier nemen we tijdens deze samenkomsten dan ook de tijd voor, onder het genot van een maaltijd, koffie en thee.

Vind jij het ook fijn om samen in gesprek te gaan, ervaringen te delen of specifieke thema’s te bespreken?

Van harte welkom!