Collectes en diaconale doelen

Elke kerkdienst collecteren we voor:

1: de instandhouding van de kerkdienst
2: de diaconie (algemeen)
3: onderhoud gebouw Irene

Bij de uitgang staat de collectebus voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

Een aantal keren per jaar heeft de diaconiecollecte een specifieke bestemming. Hieronder vindt u hiervan het overzicht:

Speciale diaconiecollecten
Zondag 28 januari La Chapelle de Nesle – Église Réformee Évangélique de Paris
Zondag 17 februari Studiefonds Gereformeerde Bond
Zondag  17  maart offerschaal De Herberg
Zondag  21 april Steunfonds Gereformeerde Bond
Zondag  19 mei Pinksteren Pinkstercollecte GZB
Zondag  30 juni offerschaal Gevangenzorg Nederland
Zondag  25 augustus Hulp Oost-Europa
Zondag  22 september offerschaal Stichting de ondergrondse kerk (SDOK)
Zondag  6 oktober Israel-zondag: Stichting Messiasbelijdende Joden
Zondag 3 november Stichting Gave
Zondag 1 december offerschaal Inwendige Zendings bond (IZB)
31 december: oudjaarsdag: leerstoelcollecte  Gereformeerde Bond