Collectes en diaconale doelen

Elke kerkdienst collecteren we voor:

1: de instandhouding van de kerkdienst
2: de diaconie (algemeen)
3: onderhoud gebouw Irene

Bij de uitgang staat de collectebus voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

Een aantal keren per jaar heeft de diaconiecollecte een specifieke bestemming. Hieronder vindt u hiervan het overzicht:

Zondag 29 januari 2023 – Dorcas
Zondag  19 maart 2023 – offerschaal De Herberg
Zondag  26 maart 2023 – Studiefonds Geref.bond
Zondag  23 april 2023 – Steunfonds Gereformeerde bond
Zondag  28 mei 2023 – Pinksteren Pinkstercollecte GZB
Zondag  2 juli 2023 – offerschaal Gevangenzorg Nederland
Zondag  20 augustus 2023 – Hulp Oost-Europa
Zondag  17 september 2023 – offerschaal Stichting de ondergrondse kerk
Zondag  1 oktober 2023 Israel-zondag – Stichting Messiasbelijdende Joden
Zondag 5 november 2023 – Trans World Radio
Zondag 19 november 2023 – offerschaal Inwendige Zendings bond (IZB)
31 december 2023 Oudjaarsdag – leerstoelcollecte  Geref.bond