Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit:

Predikant:
ds. A. Baas (bijstand pastoraat)

Ouderlingen:
– dhr. W. ten Voorde (contactpersoon/preses)
– dhr. C.H. Kleijer (scriba)
– dhr. J. Makkink (ouderling-kerk-rentmeester)

Diakenen:

– dhr. T.A. v.d. Vrugt
– dhr. W.E. van Pijkeren (2e preses)

Kerkrentmeester:
– B. Koebrugge