Informatie

Op deze pagina vindt u enkele interessante links.

In verband met gewijzigde wetgeving worden er vanaf 15 mei 2018 geen kerkbladen meer op onze website gepubliceerd. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Maak dit dan kenbaar via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@hervormdzutphen.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken indien u het kerkblad niet meer wilt ontvangen.

Hervormde Gemeente Eben Haezer, Apeldoorn
Moslims die christen zijn geworden
PKN classis Veluwe
Stichting Compassie Zutphen
Om ’s Heeren huis (preken ds. D. Chr. Overduin)