Hoe zit het met de kerk?

In de kerkdienst wordt er stil gestaan bij wat God tegen ons te zeggen heeft. Dit gebeurt middels de Schriftlezing, de preek, het gebed en het samen zingen. Aan het eind van de dienst wordt een zegen over de gemeente uitgesproken.

Iedere zondag is er een kerkdienst in ons kerkgebouw aan de Schoolstraat 51 in Zutphen om 10:00 uur en om 16:30 uur.

Voor meer informatie:   info@hervormdzutphen.nl