Geschiedenis 'Irene-gemeente'

http://dewaarheidsvriend.nl/nieuws/hervormde-evangelisatie-zutphen-zelfstandig

Hervormde evangelisatie Zutphen zelfstandig
De hervormd-gereformeerde evangelisatie Irene te Zutphen is een zelfstandige gemeente geworden. Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk heeft dat vorige maand goedgekeurd. De gemeente valt onder de classis Apeldoorn.

De hervormd-gereformeerde evangelisatie bestaat ruim een halve eeuw. Na 1950 maakten mensen uit verschillende kerken in Zutphen zich zorgen over prediking en pastoraat en belegden samen een bidstond. Het leidde tot de oprichting van de Vereniging van Orthodox Hervormden in de zomer van 1956. De vereniging begon met het beleggen van doordeweekse kerkdiensten; in de eerste dienst ging ds. H. Hiensch uit Arnhem voor. Na enige tijd sloot de vereniging zich aan bij de Gereformeerde Bond.

Het gesprek met de centrale kerkenraad van Zutphen verliep decennialang moeizaam, aangezien deze voor verschillende kerkelijke modaliteiten geen ruimte zag en van mening was dat de gemeente een eenheid diende te zijn. Een verzoek van de hervormd-gereformeerde evangelisatie tot zelfstandigheid in het voorjaar van 2011 is eerst goedgekeurd door de classis Zutphen en nu ook door de synode. De Zutphense gemeente zal zich waarschijnlijk ‘Hervormde gemeente Irene van bijzondere aard’ noemen. Ds. A. Baas uit Nunspeet dient de gemeente als mentor.