Organisatie en ANBI

Naam van de Gemeente
Hervormde Gemeente van bijzondere aard Irene te Zutphen

Contactgegevens

Bezoekadres
Schoolstraat 51
7205 BN Zutphen

Contact
Neem contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@hervormdzutphen.nl.

Predikant
Ds. Ch. van der Valk (mentor)

Kerkenraad
Onze bestuurssamenstelling is als volgt:

  • Preses, contactpersoon (ouderling): Dhr. W. ten Voorde
  • Kerkrentmeester, 2e preses (ouderling): Dhr. G.J. Nijland
  • Scriba (ouderling)
  • Kerkrentmeester (diaken)
  • 2e scriba (diaken): Dhr. T.A. v.d. Vrugt

Doelstelling kerk en diaconie
Ons doel is om dienstbaar te zijn in de opbouw van Gods Koninkrijk, door middel van de zondagse erediensten, catechisatie, huisbezoeken en andere activiteiten. Dit alles volgens de Bijbel en de 3 formulieren van Enigheid te weten, de Heidelbergse Cathechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordste Leerregels.

Beleidsplan
Klik op de link om het beleidsplan te bekijken: Beleidsplan 2019-2022.

Beloningsbeleid
De Hervormde Gemeente Irene vormt een combinatie met de Eben Haezer Gemeente uit Apeldoorn. De reden daarvan is dat de Hervormde gemeente te klein is om een (part time) predikant te beroepen. De prediking en pastorale werkzaamheden vallen daardoor onder een dienstdoende predikant van de Eben Haezer Gemeente in Apeldoorn. De werkzaamheden die gepaard gaan met het werk in Zutphen worden uitgevoerd door een emeritus predikant. Deze is niet in dienst bij de gemeente in Zutphen en/of Apeldoorn, maar ontvangt voor zijn werkzaamheden in Zutphen, betreffende prediking, pastoraat, catechese, e.d. een onkostenvergoeding.

Alle overige werkzaamheden, zoals beheer van het kerkgebouw, activiteiten, maken kerkblad en website werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden niet financieel beloond.

Bankgegevens

Bankrekening Algemeen
NL76RABO0376790628 t.n.v. van de Hervormde Gemeente b.a Irene te Zutphen
RSIN nummer: 8042.19.618

Bankrekening Diaconie
NL81RABO0177834420 t.n.v. van de Hervormde Gemeente b.a Irene te Zutphen
RSIN nummer: 8241.19.137

Jaarverslag
Het jaarverslag van 2018 is hieronder te lezen.

Financiële stukken
Financieel overzicht Kerkrentmeesters 2018
Financieel overzicht Diaconie 2018

Privacy statement
Privacy statement HG ba Irene Zutphen